Ağu 16, 2012 - Php    Php Veri Tipleri için yorumlar kapalı

Php Veri Tipleri

Boolean: En basit türdür. Bir mantıksal ifadenin sonucu TRUE veya FALSE olan bir doğruluk değeridir. Örneğin 0, “FALSE”, 0.0, “Elemansız Dize”, “Boş”, “NULL” FALSE(yanlış) verir.
Integer (int): Tam sayılardır. – sonsuzluktan, + sonsuzluğa kadar olan her tam sayı yani ondalıksız sayı bir integerdir. Sayı oldukları için ” “,’ ‘,´ ´ içerisine konulmaları gerekmez. Örneğin -312, -1, 0, 4511, 2, 636626213 gibi…
Float: Tüm Reel sayılar yani Gerçek Sayılar Float türüne mensuptur. – sonsuzluktan + sonsuzluğa kadar olan ondalık sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıları içerir. Sayı oldukları için ” “,’ ‘, ´ ´ içine yazılmaları gerekmez. Örneğin -54233.3, -523.13125415, 0.0, 31.1, 4242.442, 2.222 gibidir.
String (str): Tüm yazı cinslerini içerir. PHP’de string belirlerken mutlaka ama mutlaka ” “, ‘ ‘, ´ ´ işaretlerinden herhangi birinin içine koymak gerekir. Örnek olarak “Merhaba”, “Nasılsın?”, ‘PHP yazısıdır’, ´Bu bir string´ gibidir.
Array: Dizidir. Yani birden çok değer barındır. PHP’de değerleri belirtirken $ad ifadesini kullanırız. Buna göre $ad[1], $ad[2] gibi ifadeler olabilir.
Object (obj): Nesnelerdir. Class yani sınıf yazarken nesne tabanlı kullanılır.
Resource: Kaynak tipidir. Veri tabanından gelen bilgilerin değişken olmasından kaynaklı bu tip ile kaydedilir.
NULL: Tanımsız, deklare edilmemiş, Yok, Belirsiz, Geçersiz ifadelerdir. Eğer bir değişken ” “, ‘ ‘, ´ ´ ya da empty ise NULL değildir çünkü boş bir string olur. NULL ise hiç tanımlanmamış şeylerdir.

Comments are closed.