Browsing "Php"
Ağu 16, 2012 - Php    Php Veri Tipleri için yorumlar kapalı

Php Veri Tipleri

Boolean: En basit türdür. Bir mantıksal ifadenin sonucu TRUE veya FALSE olan bir doğruluk değeridir. Örneğin 0, “FALSE”, 0.0, “Elemansız Dize”, “Boş”, “NULL” FALSE(yanlış) verir.
Integer (int): Tam sayılardır. – sonsuzluktan, + sonsuzluğa kadar olan her tam sayı yani ondalıksız sayı bir integerdir. Sayı oldukları için ” “,’ ‘,´ ´ içerisine konulmaları gerekmez. Örneğin -312, -1, 0, 4511, 2, 636626213 gibi…
Float: Tüm Reel sayılar yani Gerçek Sayılar Float türüne mensuptur. – sonsuzluktan + sonsuzluğa kadar olan ondalık sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıları içerir. Sayı oldukları için ” “,’ ‘, ´ ´ içine yazılmaları gerekmez. Örneğin -54233.3, -523.13125415, 0.0, 31.1, 4242.442, 2.222 gibidir.
String (str): Tüm yazı cinslerini içerir. PHP’de string belirlerken mutlaka ama mutlaka ” “, ‘ ‘, ´ ´ işaretlerinden herhangi birinin içine koymak gerekir. Örnek olarak “Merhaba”, “Nasılsın?”, ‘PHP yazısıdır’, ´Bu bir string´ gibidir.
Array: Dizidir. Yani birden çok değer barındır. PHP’de değerleri belirtirken $ad ifadesini kullanırız. Buna göre $ad[1], $ad[2] gibi ifadeler olabilir. Read more »

Ağu 16, 2012 - Php    Php Değişken Oluşturma Kuralları için yorumlar kapalı

Php Değişken Oluşturma Kuralları

Değişken oluşmal için değişkenin başına $ işareti veririz ama kural bu kadar değil aslında çok  mu zor hayır.

Değişkenlerde Türkçe karakter kullanamayız.

ı,İ,ş,ç,ö,ğ  vs

$kullanıcı  hatalı

$kullanci  doğru

 

Değişkenler herhangi bir rakam veya özel karakterle başlayamaz.  Buna bir istisna vardır _ (alt çizgi) hariç

yani

$isim $_isim şeklinde de kullanılabilir Read more »

Ağu 12, 2012 - Genel, Php    Php Değişkenler (Variables) için yorumlar kapalı

Php Değişkenler (Variables)

Php Değişkenler (Variables)

Hangi programlama dili olursa olsun değişken kavramını kullanılır. Çok basittir aslında.

Değişkeni bir çanta olarak ele alalım biz o çantaya ne koyarsak çantamızın içinde o olur. Değişkenlerde bu şekildedir. Bir çanta bir su kabı artık hayal gücünüze bağlı.

Örnek yapmadan önce kullanım şekline bakalım.

$ işareti ile başlar örnek verelim hemen

 $bardak 

ve değişkene atama yapalım örnekle

 $bardak="su"; 

şu an bardak değişkenimiz içinde su kelimesi tutuluyor.

biraz örneği incelersek
1- Değişkene atama yapmak için = kullandım.
2- Atanacak olan (su) sağ tarafta diğer kendisine atama yapılan ($bardak) sol tarafta

hangisi sağda solda unuturum diyenlere kendi çözümüm !!
Gözünüzün önüne sürahiden bardağa su aktardığınızı hayal edin çoğumuz sağ elini kullandığı düüşünüyorum  sağ elimizde sürahi sol elimizde bardak sağdan sola aktardık

yukarda da  aynısını yapmadık mı sağdan sola aktardık. Read more »

Ağu 12, 2012 - Php    Php Giriş için yorumlar kapalı

Php Giriş

php ye giriş yapalım anlatım kendime has olduğundan bazı yerlerde anlatım bozuklukları olabilir. Aslından amaç kolay bişeyde akılda kalmasını sağlamaktır.

php script değil bir betik dilidir.

<?php

?>  

tağları arasında php kodlarını yazarız.

 
<?

?> 

tağları arasında da yazılabilir ama bunun için php ini dosyasına girip   short_open_tag = On olarak ayarlamanız gerekmektedir.

şahsi görüşüm

 
<?php

?>

şeklide gözüme daha hoş gözüküyor..

html içinde bi örnek yapalım

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">

<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />


	<title>php giriş </title>
</head>

<body>

<?php 
echo " bu yazı ekranda gözükecek";
?>

</body>
</html>
Ağu 12, 2012 - Php    Php nedir ? için yorumlar kapalı

Php nedir ?

PHP : Hypertext Preprocessor (Aslen: Personal Home Page – Kişisel Ana Sayfa) , genelağ için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir.

PHP, ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından, web üzerinden sayfasına ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl betiği kullanılarak geliştirilmişti. İnsanlar kısa zamanda bununla ilgilenmeye ve bu konuyla ilgili sorular sormaya başladıklarında, Rasmus kararını verdi ve bir betik motoru oluşturdu. Ayrıca formlara da destek verdi ve böylece PHP/F1’i biçimlendirmiş oldu. Adını duyurdukça bir grup yazılım geliştirmecinin dikkatini çekti ve böylece bir API oluşturuldu ve PHP3 ortaya çıktı. Daha sonraları yeniden ele alınması gerekti ve Zend motoru PHP4’ü yaratmış oldu. Artık PHP önünde pek engel bulunmuyordu, böylece PHP daha ünlenmeye başladı. Günümüzde PHP, bloglardan forumlara, portal sistemlerinden veri tabanlarına, yapay sinir ağlarından matematiksel sistemlere, sınıflardan fonksiyonlara her türlü işlevde kullanılır.

Avantajları

  1. PHP hemen hemen her platformda çalışabiliyor. PHP aynı kod temelini kullandığı için, UNIX, Windows (95/98/NT/2000) ve Mac OS dahil olmak üzere 25 platformda derlenip kurulabilir. Kodlar aynı olduğundan script’ler platformdan bağımsız olarak çalışacaktır. Read more »